दि पुना डिस्ट्रिक्ट पोलिस को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. पुणे 01

    श्री. ज्ञानेश्वर बाबुराव जगताप (सेक्रेटरी)

    श्री. प्रदीप दत्तात्रय वाघमारे (वरीष्ठ लिपीक)

    श्री. चंद्रकांत बबन तुपे (वरीष्ठ लिपीक)

    श्री. राजेंद्र काळुराम नागवडे (रोखपाल)

    श्री. प्रविण उत्तम खामकर (वरीष्ठ लिपीक)

    श्रीमती. वैशाली धर्मनाथ वाघमारे (कनिष्ठ लिपीक)

    श्री. स्वप्निल चंद्रकांत खरात (कनिष्ठ लिपीक)

    श्री. सचिन भागवतराव राऊत (कनिष्ठ लिपीक)

    श्री. रमेश अशोक लोकरे (कनिष्ठ लिपीक)

    श्री. मानसिंग दिलीप निंबाळकर (कनिष्ठ लिपीक)

    श्रीमती. तृप्ती सुनिल गायकवाड (कनिष्ठ लिपीक)

    श्री. रूपेश सुरेश सरगर (दफ्तरी)

    श्री. वैभव पंडित बुर्डे (दफ्तरी)

    श्री. राहुल विनायक कांबळे (कार्यालयीन शिपाई)

    श्री. निलेश किसन सकट (सफाई सेवक)