दि पुना डिस्ट्रिक्ट पोलिस को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. पुणे 01

`

साधारण कर्ज मर्यादा 17,00,000 रुपये. व्याज दर 8.80%


कर्ज रक्कम शेअर्स 25% कर्ज परत फेड महिने एकुण हप्ता मु.+ व्या + वर्गणी + एस.आय.पी कर्ज माफी हप्ता हजारी 4.50 सभासदत्व मुदत
5,00,000 1,25,000 87 7900 + 1500 + 500 = 9900 2250 3 वर्षाच्या पुढे 4 वर्षाच्या आत
6,00,000 1,50,000 96 8800 + 1500 + 500 = 10800 2700 4 वर्षाच्या पुढे 5 वर्षाच्या आत
7,00,000 1,75,000 103 9800 + 1500 + 500 = 11800 3150 5 वर्षाच्या पुढे 6 वर्षाच्या आत
8,00,000 2,00,000 110 10800 + 1500 + 500 = 12800 3600 6 वर्षाच्या पुढे 7 वर्षाच्या आत
9,00,000 2,25,000 115 11800 + 1500 + 500 = 13800 4050 7 वर्षाच्या पुढे 8 वर्षाच्या आत
10,00,000 2,50,000 120 12700 + 1500 + 500 = 14700 4500 8 वर्षाच्या पुढे
11,00,000 2,75,000 124 13700 + 1500 + 500 = 15700 4950 9 वर्षाच्या पुढे 10 वर्षाच्या आत
12,00,000 3,00,000 128 14700 + 1500 + 500 = 16700 5400 10 वर्षाच्या पुढे
13,00,000 3,25,000 132 15600 + 1500 + 500 = 17600 5850 1 वर्षाच्या पुढे 2 वर्षाच्या आत
14,00,000 3,50,000 136 16500 + 1500 + 500 = 18500 6300 1 वर्षाच्या पुढे 2 वर्षाच्या आत
15,00,000 3,75,000 140 17400 + 1500 + 500 = 19400 6750 1 वर्षाच्या पुढे 2 वर्षाच्या आत
16,00,000 4,00,000 180 16300 + 1500 + 500 = 18300 7200 1 वर्षाच्या पुढे 2 वर्षाच्या आत
17,00,000 4,25,000 180 17300 + 1500 + 500 = 19300 7350 1 वर्षाच्या पुढे 2 वर्षाच्या आत