दि पुना डिस्ट्रिक्ट पोलिस को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. पुणे 01

`

साधारण कर्ज मर्यादा 12,00,000 रुपये. व्याज दर 9.75%


कर्ज रक्कम शेअर्स 25% कर्ज परत फेड महिने एकुण हप्ता मु.+ व्या + वर्गणी + एस.आय.पी कर्ज माफी हप्ता हजारी 4.50 सभासदत्व मुदत
3,00,000 75,000 66 6000 + 1500 + 500 = 8000 1350 1 वर्षाच्या पुढे 2 वर्षाच्या आत
4,00,000 1,00,000 80 7000 + 1500 + 500 = 9000 1800 2 वर्षाच्या पुढे 3 वर्षाच्या आत
5,00,000 1,25,000 91 8000 + 1500 + 500 = 10000 2250 3 वर्षाच्या पुढे 4 वर्षाच्या आत
6,00,000 1,50,000 103 9000 + 1500 + 500 = 11000 3100 4 वर्षाच्या पुढे 5 वर्षाच्या आत
7,00,000 1,75,000 109 10000 + 1500 + 500 = 12000 3150 5 वर्षाच्या पुढे 6 वर्षाच्या आत
8,00,000 2,00,000 117 11000 + 1500 + 500 = 13000 3600 6 वर्षाच्या पुढे 7 वर्षाच्या आत
9,00,000 2,25,000 123 12000 + 1500 + 500 = 14000 4050 7 वर्षाच्या पुढे 8 वर्षाच्या आत
10,00,000 2,50,000 129 13000 + 1500 + 500 = 15000 4500 8 वर्षाच्या पुढे
11,00,000 2,75,000 126 14000 + 1500 + 500 = 16000 4950 9 वर्षाच्या पुढे 10 वर्षाच्या आत
12,00,000 3,00,000 130 15000 + 1500 + 500 = 17000 5400 10 वर्षाच्या पुढे