दि पुना डिस्ट्रिक्ट पोलिस को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. पुणे 01

`

मुदत 5 वर्ष व व्याज दर ८ ते ८.३० % द.सा.द.शे.


मुदत ठेव रक्कम रुपये मासिक मिळणारे व्याज रक्कम रुपये ८ % तिमाही मिळणारे व्याज रक्कम रुपये ८.०५ % सहामाही मिळणारे व्याज रक्कम रुपये ८.१० % वार्षिक मिळणारे व्याज रक्कम रुपये ८.३० %
100000 667 2013 4050 8300
200000 1333 4025 8100 16600
300000 2000 6038 12150 24900
400000 2667 8050 16200 33200
500000 3333 10063 20250 41500