दि पुना डिस्ट्रिक्ट पोलिस को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. पुणे 01

`

मुदत 5 वर्ष व व्याज दर ८ % ते ८.५ % द.सा.द.शे.


मुदत ठेव रक्कम रुपये मासिक मिळणारे व्याज रक्कम रुपये ८ % तिमाही मिळणारे व्याज रक्कम रुपये ८.२५ % सहामाही मिळणारे व्याज रक्कम रुपये ८.४० % वार्षिक मिळणारे व्याज रक्कम रुपये ८.५० %
100000 667 2063 4200 8500
200000 1333 4125 8400 17000
300000 2000 6188 12600 25500
400000 2667 8250 16800 34000
500000 3333 10313 21000 42500